logoL
homecontact
Ελληνοσουηδικές Όψεις
Svenska Grekiska Perspektiv


ΘΕΑΤΡΟ

AUGUST STRINDBERG

Drömspelet.
Ονειρόδραμα.

Spöksonaten.
Η σονάτα των φαντασμάτων.

Hemicykeln i Athen.
Το ημικύκλιο της Αθήνας.

Alkibiades.
O Αλκιβιάδης.

Sokrates.
Ο Σωκράτης.


DEN FJÄTTRADE PROMETHEUS

Översättning: Emil Zilliacus, 1948

 

KÖRENS ENTRÉ 

(Kören av Okeanider uppenbarar sig i en vingad vagn, som svävande i luften långsamt sänker sig ned över skådeplatsen.)

 

Strof I.

Förjaga all fruktan!

En flock av vänner nalkas

i snabba vingars tävlan

din ensliga klippas krön.

Så snart jag bevekte

min faders motiga vilja,

buro mig lidande vindar hit.

Ett eko av stålhammarslagen

trängde sig djupt i min grotta,

fördrev min jungfruliga blyghet.

Jag skyndade oskodd i vingad vagn.


PROMETHEUS

Ve, se! Ve, ve!

O barn av den fruktsamma Thetys och den,

som med aldrig slumrande vågors ström

sig slingrar kring jorden och allt vad den bär,

er fader Okeanos, skåda och se

de skändliga bojor som binder mig här

på den yttersta spetsen av skyhögt stup,

av ingen hälsad med avund!


KÖREN

Motstrof I.

Jag ser det, Prometheus.

En sky av ängslan stiger

av tunga tårar mättad

och skymmer mitt ögas blick.

Här får du förtvivla

och plågas bland dessa klippor,

nesligt i stålsmidda länkar lagd.

En nybliven härskare håller

himmelens roder. Hans välde

är laglöst, med nya lagar,

och forntidens jättar förgör han nu.


PROMETHEUS

Ack, hade han slungat mig djupt under jord

och djupt under Hades där skuggorna bor,

i Tartaros' otillgängliga svalg

i tunga, obräckliga bojor smidd,

så att ingen fått skadeglad skåda min nöd!

En lekboll för vindar, lider jag nu

till oväns glädje och gamman.


KÖREN

Strof II.

Var finns en gud så grym och hård

att denna syn han ser med fröjd?

Ven delar icke dina kval

förutom Zeus, vars vilja aldrig veknar?

I hätskt och oförsonligt hat

han kuvar Titanernas släkte,

intill den stund då hans själ

stillat sin tröst eller också en annan med ränker

tager hans härskarmakt, svår att taga.


PROMETHEUS

Ja väl, om jag skändligen plågas nu

i tyngande bojor, så kommer den dag

då de Saliges konung behöver min hjälp

för att vinna besked om den ödesdom,

som hotar hans härskareära och makt.

Då dåras jag icke med locksång och låt

som dryper av honung. Det hårdaste hot

skall icke förmå mig att yppa ett ord,

om icke han löser min sargande länk

samt sonar och gottgör alla de kval

och all den smälek jag lidit,


KÖREN

Motstrof II.

Ja, du är djärv, du viker ej

om ock av bittra marter kvald.

Din tungas tal är alltför fritt.

Men mig en våldsam ångest genombävar.

Jag hyser fruktan för din lott.

Ack, när skall du löpa i hamnen

från dina smärtors hav?

Oåtkomlig är sinnet hos Zeus, och hans hjärta

rörs ej av vädjande ord och böner.


PROMETHEUS

Jag vet: han är så hård och hans vilja är lag.

Men han mjuknar dock, tror jag, äntligt en gång

när det går som jag sagt.

Då stillas hans vredes stormande svall,

då knyter han ivrigt med mig det förbund

av endräkt och vänskap som även jag

för min del är ivrig att knyta.